Selecteer een pagina

Als gepensioneerd journalist kent Bouke Nielsen de kracht en de macht van de pen. In een (online) samenleving waarin communicatie via beeld oprukt en tekst ondergeschikt lijkt te raken richtte hij zijn tekstbureau op. Vlak voor de coronacrisis. Direct na zijn pensionering.

“Ik zie mezelf trouwens niet als ondernemer hoor, dat woord wordt veel te vaak misbruikt. Een echte ondernemer is bezig met bedrijfsgroei, met innovatie, bedrijfsontwikkeling. Ik werk gewoon op uurbasis voor mezelf.”

Als journalist voor de economische redactie, maar inmiddels ook als tekstschrijver voor verschillende grote opdrachtgevers spreekt Bouke Nielsen wel veel van deze échte ondernemers. “Ik vind het echt interessant waar die mee bezig zijn, bijvoorbeeld René Bolhuis (eigenaar van SmartDelta en oprichter van Horus), ik heb daar een paar keer een stuk over mogen schrijven en een inkijk gekregen in hoe zo iemand werkt en denkt, dat is echt fantastisch om te zien.”

Het echte ondernemerschap was voor Bouke Nielsen dan ook niet de reden voor de start van zijn eigen tekstbureau. Het ging hem vooral om het kunnen schrijven van de teksten zelf, het gebruik maken van zijn opgedane kennis en contacten en de dagelijkse reuring van het werk. Dat hij daarbij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt ziet hij niet als een reden om te stoppen met werken. Integendeel, het geeft ruimte en rust om zaken op te pakken die anders misschien wel waren blijven liggen.

“Voor mij betekent mijn pensioen vooral dat ik kan doen wat ik leuk vind. Wandelen vind ik ook leuk hoor, maar dat doe ik wel in mijn vrije tijd. Ik had vooral moeite om te stoppen met werken. Dus daar ga ik nu lekker mee door, maar dan wel als tekstschrijver, niet meer als journalist.”

Dat onderscheid is belangrijk volgens Bouke. Het gaat hierbij vooral om de onafhankelijkheid versus afhankelijkheid: “Als journalist werk je voor een krant, je komt dus binnen onder naam van die krant en schrijft wat je wil schrijven. Als tekstschrijver heb ik te maken met opdrachtgevers die ik tevreden moet houden. Het medium is hetzelfde, maar de aanpak verschilt enorm. De krant mis ik trouwens niet hoor, dat was na 43 jaar echt wel mooi geweest.”

Als tekstschrijver merkt Bouke overigens wel dat de coronacrisis er bij veel ondernemingen heeft ingehakt. Zo ook bij hemzelf. Als starter zo vlak voor de crisis had hij te maken met een paar nadelen; nog weinig naamsbekendheid als tekstschrijver en een opeens terughoudende markt. “Ze zeggen dat het nu goed gaat economisch, maar dat is toch vooral de B2C markt. B2B is er nog wel een inhaalslag te maken vrees ik.”

Stilzitten doet hij overigens niet, zo heeft hij naast zijn tekstbureau een aantal ambitieuze projecten lopen en werkt hij aan manieren om de meerwaarde van (een goedgeschreven) tekst duidelijk te maken aan ondernemers. Eén van de projecten behelst het opzetten van een regionale, en daarna landelijke, open source databank van toeristische ondernemingen. Samen met programmeurs & oprichters Ype Poortinga en Merijn de Boer werkt hij aan Touripedia. Hiermee wordt het speelveld voor het openbaar maken van toeristische informatie opeens gelijkgetrokken. Kleine ondernemers krijgen dezelfde mogelijkheden om hun evenementen en recreatiemogelijkheden te promoten. Een behoorlijke innovatie in de markt, en ook een behoorlijke klus om dat op te zetten. “We hebben een aanvraag ingediend bij Toukomst en zodra dit project start kun je het met recht een echte Startup noemen. Dan gaan er voor mij ook weer een hoop zaken veranderen.”

Maar zo ver is het nog niet, ondertussen werkt en schrijft Bouke Nielsen verder vanachter zijn buro bij MOI Eemsdelta in Delfzijl. Het snijvlak van innovaties, ondernemerschap en het vertalen van deze technieken naar zijn generatiegenoten is daarbij zijn grote kracht. Economie en innovaties in de technische sector hebben altijd zijn interesse gehad en dat heeft er voor gezorgd dat hij bijzonder goed geinformeerd is over kansen en bedreigingen voor ondernemingen binnen deze sector. “Ik kan zelf echt niet programmeren ofzoiets, maar ik begrijp wel goed waar de kansen liggen voor bepaalde innovaties. Ook kan ik het goed uitleggen aan 50-plussers (vaak bestuurders) die over het algemeen wat minder goed op de hoogte zijn, dat geeft me een unieke positie om over deze zaken te schrijven én om er zelf een bijdrage in te kunnen leveren.”

Kijk op Lang leve de tekst voor meer informatie over Bouke Nielsen.